Poľsko je pozastavené ako člen Európskej siete

Poľsko pozastavilo funkciu člena Európskej siete súdnych rád (ENCJ).

Európska sieť súdnych rád (ENCJ) pozastavila členstvo v Poľsku. ENCJ uvádza, že má pochybnosti o nezávislosti poľského súdneho orgánu založeného na nedávnych reformách. Poľské vládne strany v oblasti práva a spravodlivosti (PiS) zaviedli v posledných rokoch radikálne reformy. Tieto reformy dávajú vláde väčšiu moc nad súdnou mocou. ENCJ uvádza, že „extrémne okolnosti“ si vyžadujú pozastavenie Poľska.

Law & More