Je známe, že takmer všetky holandské rozhlasové stanice pravidelne vydávajú lístky na koncert na propagačné akcie…

Je známe, že takmer všetky holandské rozhlasové stanice pravidelne vydávajú lístky na koncert na propagačné účely. To však nie je vždy zákonné. Holandský komisár pre médiá nedávno udelil NPO Radio 2 a 3FM rap kĺbov. Dôvod? Verejný vysielateľ sa vyznačuje nezávislosťou. Programy verejnoprávneho vysielateľa by preto nemali byť zafarbené komerčnými záujmami a vysielateľ nesmie podporovať „zisk nad rámec obvyklých“ ziskov tretích strán. Verejnoprávni vysielatelia preto môžu rozdávať lístky na koncert, iba ak sami zaplatili za vstupenky.

07 04 - 2017

zdieľam