BF Skinner raz povedal: „Skutočnou otázkou nie je to, či stroje myslia, ale či muži“ ...

BF Skinner kedysi povedal: „Skutočnou otázkou nie je, či si stroje myslia, ale či to robia ľudia“. Toto príslovie je vysoko uplatniteľné na nový fenomén vozidla s vlastným riadením a na spôsob, akým spoločnosť zaobchádza s týmto produktom. Napríklad je potrebné začať premýšľať o vplyve vozidla s vlastným pohonom na návrh holandskej modernej cestnej siete. Z tohto dôvodu minister Schultz van Haegen 23. decembra predložil holandskej snemovni reprezentantov správu s názvom „Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen“ („Autá s vlastným riadením, preskúmanie dopadov na návrh ciest“). Táto správa okrem iného opisuje očakávanie, že bude možné vynechať značky a dopravné značenie, navrhnúť cesty inak a vymieňať si údaje medzi vozidlami. Týmto spôsobom môže vozidlo s vlastným riadením prispievať k odstráneniu dopravných problémov.

zdieľam