Holandský najvyšší súd poskytuje jasnosť a určil ...

Nárokujte si trhovú hodnotu

Môže sa to stať každému: vy a vaše auto sa zapojíte do dopravnej nehody a vaše auto je celkom. Výpočet škody na celkovom počte vozidiel často vedie k tvrdej diskusii. Holandský najvyšší súd poskytuje zrozumiteľnosť a rozhodol, že v takom prípade je možné v čase straty uplatniť trhovú hodnotu automobilu. Z holandskej právnej zásady vyplýva, že znevýhodnená strana sa musí v čo najväčšej možnej miere vrátiť do stavu, v akom by bol, ak by škoda nevznikla.

zdieľam
Law & More B.V.