Náhrada škody za letové oneskorenie

Od roku 2009 ste v prípade meškania letu už vy ako cestujúci prestali stáť prázdni. V rozsudku Sturgeon Súdny dvor Európskej únie skutočne rozšíril povinnosť leteckých spoločností platiť kompenzáciu. Odvtedy môžu mať cestujúci nárok na náhradu škody nielen v prípade zrušenia letu, ale aj v prípade meškania letu. Súdny dvor rozhodol, že v oboch prípadoch majú letecké spoločnosti iba marža troch hodín odchýliť sa od pôvodného rozvrhu. Prekročila letecká spoločnosť spornú maržu a dorazíte do cieľa viac ako tri hodiny? V takom prípade vám bude letecká spoločnosť musieť nahradiť škody spôsobené oneskorením.

Ak však letecká spoločnosť môže dokázať, že nie je zodpovedná za príslušné meškanie, preukázať existenciu mimoriadne okolnosti ktorým sa nedalo vyhnúť, nie je povinná zaplatiť náhradu za omeškanie dlhšie ako tri hodiny. Vzhľadom na právnu prax sú okolnosti zriedkavo mimoriadne. Toto je iba prípad, keď ide o:

  • veľmi zlé poveternostné podmienky (napríklad búrky alebo náhla sopečná erupcia)
  • prírodné katastrofy
  • terorizmus
  • lekárskej pohotovosti
  • neohlásené štrajky (napr. zamestnanci letiska)

Súdny dvor nepovažuje technické nedostatky v lietadle za okolnosť, ktorú možno považovať za mimoriadnu. Podľa holandského súdu sa na štrajky vlastných zamestnancov leteckej spoločnosti nevzťahujú také okolnosti. V takom prípade máte vy ako cestujúci jednoducho nárok na odškodnenie.

Máte nárok na náhradu škody a neexistujú žiadne výnimočné okolnosti? V takom prípade vám letecká spoločnosť musí vyplatiť náhradu. Preto nemusíte súhlasiť s inou možnou alternatívou, napríklad s poukážkou, ktorú vám letecká spoločnosť predstavuje. Za určitých okolností však máte nárok aj na starostlivosť a / alebo ubytovanie a letecká spoločnosť to musí uľahčiť.

Výška náhrady sa môže vo všeobecnosti pohybovať od 125, - do 600, - EUR na cestujúceho, v závislosti od dĺžky letu a dĺžky meškania. Za meškanie letov kratších ako 1500 km môžete počítať s kompenzáciou 250, - EUR. Pokiaľ ide o lety medzi 1500 a 3500 km, možno považovať za primeranú kompenzáciu vo výške 400, - EUR. Ak letíte viac ako 3500 km, môže vám kompenzácia za viac ako tri hodiny meškania dosiahnuť 600, - EUR.

Napokon, pokiaľ ide o práve opísanú kompenzáciu, pre vás ako cestujúceho existuje ďalšia dôležitá podmienka. V skutočnosti máte nárok na náhradu škody za meškanie, iba ak klesne vaše meškanie letu Európske nariadenie 261/2004, Toto je prípad, keď váš let odlieta z krajiny EÚ alebo keď lietate do krajiny v rámci EÚ s európskou leteckou spoločnosťou.

Zažívate meškanie letu, chcete vedieť, či máte nárok na náhradu škody spôsobenej meškaním alebo máte v úmysle podniknúť nejaké kroky proti leteckej spoločnosti? Obráťte sa na právnikov na adrese Law & More, Naši právnici sú odborníkmi v oblasti poškodenia pri omeškaní a radi vám poradíme.

zdieľam