Náklady na používanie mobilného telefónu v zahraničí rýchlo klesajú

V súčasnosti je už oveľa bežnejšie, keď sa po tomto každoročnom zaslúženom zájazde v Európe vrátime k (neúmyselne) vysokému telefónnemu účtu vo výške niekoľkých stoviek eur. Náklady na používanie mobilného telefónu v zahraničí sa v porovnaní s predchádzajúcimi 90 až 5 rokmi znížili o viac ako 10%. V dôsledku úsilia Európskej komisie budú roamingové náklady (skrátene: náklady vynaložené na to, aby poskytovateľ mohol využívať sieť zahraničného poskytovateľa) úplne zrušené do 15. júna 2017. Od tohto dátumu budú náklady na používanie cudzích telefónov v Európe sa odpočítajú z vášho balíka ako bežné náklady oproti normálnej sadzbe.

24 04 - 2017

zdieľam