Prepustenie v skúšobnej dobe image

Prepustenie v skúšobnej dobe

Počas skúšobnej doby sa zamestnávateľ a zamestnanec môžu navzájom spoznávať. Zamestnanec môže zistiť, či mu práca a spoločnosť vyhovujú, zatiaľ čo zamestnávateľ môže zistiť, či je zamestnanec na dané miesto vhodný. Môže to bohužiaľ viesť k prepusteniu zamestnanca. Môže zamestnávateľ v skúšobnej dobe z nejakého dôvodu prepustiť zamestnanca? V tomto článku v blogu vysvetľujeme, čo vás ako zamestnanca alebo zamestnávateľa čaká. Najskôr si povieme, kedy skúšobná doba spĺňa zákonné požiadavky. Ďalej sa diskutuje o pravidlách týkajúcich sa prepustenia v skúšobnej dobe.

Zákonná skúšobná doba

Pretože na prepustenie v skúšobnej dobe sa vzťahujú iné požiadavky ako na prepustenie mimo skúšobnej doby, je v prvom rade relevantné, či skúšobná doba zodpovedá požiadavkám zákona. Po prvé, skúšobná doba musí byť pre obe strany rovnaká. Po druhé, skúšobná doba musí byť dohodnutá písomne. To je možné dohodnúť napríklad v (kolektívnej) pracovnej zmluve.

Dĺžka skúšobnej doby

Skúšobná doba navyše nesmie byť dlhšia, ako je zákonom povolené. Závisí to od dĺžky trvania pracovnej zmluvy. Zákon napríklad hovorí, že v prípade pracovnej zmluvy na 6 mesiacov a menej nemôže platiť skúšobná doba. Ak pracovná zmluva trvá menej ako 1 rok, ale je dlhšia ako 6 mesiacov, uplatňuje sa najviac 1 mesiac. Ak sa zmluva uzatvára na 2 roky alebo dlhšie (napr. Na dobu neurčitú), platia maximálne 2 mesiace.

Skúšobná doba v novej pracovnej zmluve u toho istého zamestnávateľa

Zo zákona tiež vyplýva, že skúšobná doba v novej pracovnej zmluve s tým istým zamestnávateľom nie je v zásade povolená, pokiaľ nová pracovná zmluva zjavne nevyžaduje odlišné zručnosti alebo zodpovednosti. Nová skúšobná doba nemusí byť zahrnutá, ak sa tej istej práce týka nástupnícky zamestnávateľ (napr. Dočasné zamestnanie). Z toho vyplýva, že na základe zákona možno skúšobnú dobu dohodnúť v zásade iba raz.

Skúšobná doba nespĺňa zákonné požiadavky

Ak skúšobná doba nespĺňa zákonné požiadavky (napr. Pretože je dlhšia, ako je povolená), považuje sa za neplatnú. To znamená, že skúšobná doba neexistuje. To má dôsledky na platnosť prepustenia, pretože riadne právne pravidlá o prepustení uplatniť. Na to sa vzťahujú prísnejšie požiadavky ako na prepustenie počas skúšobnej doby.

Prepustenie v skúšobnej dobe

Ak skúšobná doba spĺňa vyššie uvedené právne požiadavky, uplatňuje sa flexibilnejší systém prepúšťania. To znamená, že pracovnú zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek v skúšobnej dobe bez právne odôvodneného dôvodu na prepustenie. V dôsledku toho môže byť zamestnanec prepustený napríklad aj v skúšobnej dobe v prípade choroby, a v takom prípade nemá nárok na dlhšiu skúšobnú dobu. Pri ukončení pracovnej zmluvy stačí ústne vyhlásenie, je však lepšie to potvrdiť písomne. Ukončenie pracovnej zmluvy v skúšobnej dobe sa za týchto podmienok môže uskutočniť tak pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa. To je tiež možné, ak zamestnanec ešte nenastúpil do práce. V prípade prepustenia v skúšobnej dobe nie je zamestnávateľ povinný naďalej vyplácať mzdy a navyše (s výnimkou naliehavých okolností) nie je povinný platiť náhradu škody.

Dôvod prepustenia

Zamestnávateľ nie je povinný pri ukončení pracovnej zmluvy uviesť dôvody. Na žiadosť zamestnanca to však musí zamestnávateľ vysvetliť. To isté platí pre zamestnanca, ak chce zamestnávateľ motiváciu skončiť. Motivácia pre prepustenie musí byť poskytnutá písomne.

Nárok na dávky

Ak sa zamestnanec rozhodne dať výpoveď v skúšobnej dobe, nemá nárok na dávku WW. Môže však mať nárok na dávku sociálnej pomoci od obce. Ak je zamestnanec prepustený z dôvodu choroby, môže mať nárok na dávku podľa zákona o nemocenských dávkach (Ziektewet).

diskriminácie

Zamestnávateľ je však povinný pri ukončení pracovnej zmluvy dodržiavať zákaz diskriminácie. Zamestnávateľ preto nesmie vypovedať zmluvu v súvislosti s pohlavím (napr. Tehotenstvo), rasou, náboženstvom, orientáciou, zdravotným postihnutím alebo chronickými chorobami. V tejto súvislosti je však relevantné, že ukončenie v skúšobnej dobe počas tehotenstva alebo chronického ochorenia je povolené v súvislosti so všeobecným dôvodom prepustenia.

Ak je prepustenie diskriminačné, môže ho okresný súd zrušiť. O to treba požiadať do dvoch mesiacov po prepustení. Aby bolo možné takejto žiadosti vyhovieť, musí existovať závažné zavinenie zamestnávateľa. Ak súd rozhodne v prospech zamestnanca, zamestnávateľ dlhuje mzdu, pretože výpoveď sa považuje za neplatnú. Zamestnávateľ nie je povinný nahradiť škodu. Namiesto zrušenia je tiež možné v prípade diskriminačného skončenia požadovať spravodlivú náhradu, v takom prípade nie je potrebné preukázať nijakú vážnu výčitku.

Stretávate sa s prepustením alebo máte v úmysle prepustiť zamestnanca v skúšobnej dobe? Ak je to tak, kontaktujte Law & More. Naši právnici sú odborníkmi v oblasti pracovného práva a radi vám poskytnú právne poradenstvo alebo pomoc v priebehu konania. Máte nejaké otázky týkajúce sa našich služieb alebo prepustenia? Viac informácií nájdete tiež na našej stránke: prepustenie.stranka.

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov
Law & More B.V.