Európska komisia žiada, aby ich sprostredkovatelia informovali o stavbách ...

Európska komisia žiada sprostredkovateľov, aby ich informovali o stavbách na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, ktoré vytvárajú pre svojich klientov.

Krajiny často prichádzajú o daňové príjmy hlavne z dôvodu nadnárodných fiškálnych štruktúr, ktoré pre svojich klientov vytvárajú daňoví poradcovia, účtovníci, banky a právnici (sprostredkovatelia). S cieľom zvýšiť transparentnosť a umožniť výber týchto daní daňovými úradmi Európska komisia navrhuje, aby od 1. januára 2019 boli títo sprostredkovatelia povinní poskytovať informácie o týchto stavbách skôr, ako ich uskutočnia ich klienti. Dokumenty, ktoré sa majú poskytnúť, budú pre daňové úrady prístupné v databáze EÚ.

Pravidlá sú komplexné

Vzťahujú sa na všetkých sprostredkovateľov, všetky stavby a všetky krajiny. Sprostredkovatelia, ktorí nebudú dodržiavať tieto nové pravidlá, budú sankcionovaní. Návrh bude predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade.

zdieľam
Law & More B.V.