Európska komisia žiada, aby ich sprostredkovatelia informovali o stavbách ...

Európska komisia žiada sprostredkovateľov, aby ich informovali o stavbách na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, ktoré vytvárajú pre svojich klientov.

Krajiny často strácajú daňové príjmy v dôsledku prevažne nadnárodných fiškálnych štruktúr, ktoré daňoví poradcovia, účtovníci, banky a právnici (sprostredkovatelia) vytvárajú pre svojich klientov. S cieľom zvýšiť transparentnosť a umožniť daňovým úradom preplatenie týchto daní Európska komisia navrhuje, aby od 1. januára 2019 boli títo sprostredkovatelia povinní poskytovať informácie o týchto stavbách skôr, ako ich implementujú ich klienti. Dokumenty, ktoré sa majú poskytnúť, sa sprístupnia daňovým orgánom v databáze EÚ. Pravidlá sú komplexné: vzťahujú sa na všetkých sprostredkovateľov, všetky stavby a všetky krajiny. Sprostredkovatelia, ktorí nebudú sledovať nové pravidlá, budú sankcionovaní. Návrh sa ponúkne na schválenie Európskemu parlamentu a Rade.

2017 06 - 22

zdieľam