Cybersecuritybeeld Nederland 2017 hovorí, že každý musí zaistiť digitálnu bezpečnosť Holandska

Cybersecuritybeeld Nederland 2017 hovorí, že každý musí zaistiť digitálnu bezpečnosť Holandska.

Je ťažké si predstaviť náš život bez internetu. Uľahčuje nám to život, ale na druhej strane nesie veľa rizík. Technológie sa rýchlo vyvíjajú a miera počítačovej kriminality stúpa.

Dijkhoff (zástupca štátneho tajomníka Nederlands) v rozsudku Cybersecuritybeeld Nederland 2017 poznamenáva, že holandská digitálna odolnosť nie je aktuálna. Podľa Dijkhoffa musí každý - vláda, podnik a občan - uchovávať Holandsko digitálne v bezpečí. Spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, investície do vedomostí a výskumu, vytvorenie osobitného fondu - to sú najdôležitejšie oblasti, keď sa hovorí o kybernetickej bezpečnosti.

2017 06 - 21

zdieľam