Psychologické ťažkosti po tehotenstve

Zákon o nemocenských dávkach

Holandský zákon o nemocenských dávkach po pracovnej neschopnosti v dôsledku psychických ťažkostí po tehotenstve? Podľa § 29a zákona o nemocenských dávkach má poistenkyňa, ktorá nie je schopná vykonávať prácu, nárok na výplatu, ak príčina pracovnej neschopnosti súvisí s tehotenstvom alebo pôrodom. V minulosti sa zriedkavo zistilo a rozpoznalo spojenie medzi psychickými ťažkosťami, ktoré spôsobujú zdravotné postihnutie, a tehotenstvom alebo pôrodom. Nedávna judikatúra ukazuje v tomto bode obrat.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Law & More