Zmena a doplnenie holandskej ústavy: telekomunikácie citlivé na ochranu súkromia lepšie chránené v budúcnosti

Holandský senát 12. júla 2017 jednomyseľne schválil návrh ministra vnútra a vzťahov s kráľovstvom Plasterk v blízkej budúcnosti na lepšiu ochranu súkromia e-mailov a iných telekomunikácií citlivých na súkromie. V článku 13 ods. 2 holandskej ústavy sa uvádza, že utajenie telefónnych hovorov a telegrafickej komunikácie je nedotknuteľné. Vzhľadom na nedávny ohromný vývoj v telekomunikačnom sektore je však potrebné článok 13 ods. 2 aktualizovať. Návrh nového znenia je nasledujúci: „Každý má právo na rešpektovanie utajenia jeho korešpondencie a telekomunikácií“. Začal sa postup na zmenu článku 13 holandskej ústavy.

2017 07 - 12

zdieľam