1. júla 2017 sa v Holandsku zmení pracovné právo…

1. júla 2017 sa v Holandsku zmení pracovné právo. A tým aj podmienky pre zdravie, bezpečnosť a prevenciu.

Pracovné podmienky tvoria dôležitý faktor v pracovnom pomere. Zamestnávatelia a zamestnanci preto môžu mať prospech z jasných dohôd. V súčasnosti existuje veľká rôznorodosť zmlúv medzi zdravotníckymi a bezpečnostnými službami, podnikovými lekármi a zamestnávateľmi, čo môže mať za následok nedostatočnú starostlivosť. Na boj proti tejto situácii vláda zavádza základnú zmluvu.

Vláda tiež otvorí «Stappenplan Arbozorg». Výsledkom tohto plánu by malo byť dôkladné vykonanie systému ochrany zdravia a bezpečnosti v spoločnosti. V tomto pláne bude zohrávať úlohu nielen zamestnávateľ, ale aj zamestnanecký poradca alebo zastúpenie zamestnancov a externá zdravotná a bezpečnostná služba.

Zaujíma vás, aké dôsledky budú mať nové právne predpisy pre vašu organizáciu? Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti 13. júna 2017 predstavilo digitálny súbor nástrojov „Zmeny v pracovnom práve“, v ktorom nájdete informačné letáky, dokumenty a animácie o zmenách v legislatíve.

2017 06 - 13

zdieľam