Narcizmus a rodinné právo

Narcizmus je porucha osobnosti, ktorá môže mať hlboký a často deštruktívny vplyv na rodinné vzťahy. Narcisti môžu spočiatku pôsobiť očarujúco a presvedčivo, ale ich skutočná povaha sa ukáže, keď sa k vám pripútajú, napríklad manželstvom, dieťaťom. , alebo spoločne vybudovaný podnik. Narcista ide ďalej a nikdy sa nezmení. Správanie narcistu sa točí okolo sebaobohacovania na úkor druhých.

Po rozvode to narcista vidí ako a významný ohrozenie ich obrazu a kontroly, čo často vedie k odporu a komplikáciám. Keď je osoba s narcistickými črtami zapojená do rodinných záležitostí, ako je rozvod, problémy s výživným na deti alebo prístupové opatrenia, môže to značne skomplikovať situáciu. to je základné chrániť sa a vyhľadať správnu pomoc. Narcisti sú často manipulatívni a ovládajúci a chýba im empatia, čo sťažuje právne procesy. O Law & More B.V., chápeme súvisiace výzvy a ponúkame odbornú právnu pomoc na ochranu vašich práv.

Ako spoznátezsi narcista?

Charakteristika narcizmu pri rozvode

 • Narcisti vždy obviňujú toho druhého z rozvodu;
 • Prejavujú málo pochopenia a empatie;
 • Nevyhýbajú sa konfliktom a môžu úmyselne vytvárať konflikty;
 • Vykazujú kontrolné správanie;

Všeobecná charakteristika narcistov

 1. Oni lrád hovorím o sebe a často prerušujem ostatných.
 2. Neberú vážne sociálne normy a považujú sa za výnimky.
 3. Ignorujú pocity iných ľudí a menia situácie.
 4. Chcú vyzerať lepšie ako ostatní a skrývať svoje pravé ja.
 5. Oni asú očarujúce, ale odložia ťa hneď, ako stratia záujem.
 6. Sú silnejší tým, že robia ostatných neistými.
 7. Oni aľahko sa urazí, neznesie kritiku a reaguje hnevom alebo rezervovanosťou.

Kontrolný zoznam: Spoznajte narcistu

 • Nemá svedomie
 • Zažíva zmeny nálad
 • Nikdy nie je spokojný a často žiarli
 • Mohlo by to zničiť vašu prácu alebo podnikanie
 • Nikdy nemá dosť pozornosti
 • Používa tiché zaobchádzanie a manipuláciu
 • Nemôže byť sám a dostáva záchvaty hnevu
 • Manipuluje a podvádza
 • Presvedčivo klame a bezdôvodne vytvára argumenty
 • Je zameraný na seba a náchylný k závislosti
 • Zle komunikuje a používa deti ako pešiakov
 • Hrá ľudí proti sebe a vždy obviňuje ostatných
 • Náhle ťa opusti a využívaj, kým budeš užitočný
 • Nemá žiadne hodnoty a usiluje sa o moc
 • Ničí vašu emocionálnu pohodu

Čo sa stane s partnerom, ktorý sa chce rozviesť s narcisom?

Pri zvažovaní rozvodu s narcisom sa môžete stretnúť s nasledujúcimi problémami:

 • vyčerpania: emocionálne vypätie je veľké.
 • Strach z budúcnosti: neistota a nepredvídateľné správanie spôsobujú úzkosť.
 • Potreba podpory
 • Túžba oslobodiť sa: chcete prerušiť závislý vzťah.
 • Uvedomenie si ťažkostí: proces je náročný, ale so správnou pomocou je možný úspech.

Výzvy rozvodu s narcisom

Rozvod je vždy hlboká udalosť. Keď jeden z partnerov prejavuje narcistické črty, situácia sa stáva ešte zložitejšou. Narcisti môžu byť manipulatívni, ovládajúci a často emocionálne alebo fyzicky násilní, čo výrazne komplikuje rozvodové konanie. Narcisti môžu tiež falošne obviniť, aby získali deti alebo potrestali druhú stranu. Narcisti môžu tiež využívať finančné zdroje ako spôsob, ako si udržať moc nad druhou stranou v kontexte podpory detí.

Náš prístup v právnych prípadoch týkajúcich sa narcistu

Naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti s riešením prípadov týkajúcich sa narcizmu.

Tu je niekoľko spôsobov, ako vám môžeme pomôcť:

 1. Odborné právne poradenstvo: Ponúkame odborné rady týkajúce sa vašich práv a najlepších stratégií na orientáciu v zložitých právnych otázkach spojených s narcizmom. Chápeme jedinečné výzvy, ktoré tieto situácie predstavujú, a môžeme vám pomôcť vybudovať solídny právny prípad.
 2. Diskrétna podpora bez konzultácie s bývalým partnerom: Chápeme, že niekedy je lepšie udržať svoje právne kroky v tajnosti, najmä ak váš bývalý partner vykazuje narcistické črty. Preto vás vieme informovať a poradiť aj v pozadí. Dostanete tak potrebné rady pri urovnaní rozvodu bez toho, aby bývalá partnerka vedela o vašom kontakte s právnikom.
 3. Ochrana a podpora: Pomáhame vám prijať ochranné opatrenia proti manipulatívnemu a kontrolnému správaniu zo strany narcistu. Môže to zahŕňať získanie ochranných príkazov na zaistenie vašej bezpečnosti a bezpečnosti vašich detí.
 4. Efektívna komunikácia a vyjednávanie: Ak je možné dosiahnuť dohody po vzájomnej dohode, môžeme ako právnici pomôcť. Výskum ukazuje, že riešenie konfliktu, ktoré si sám zvolí, je často vnímané ako najspravodlivejšie. Právnik môže riadiť proces konzultácie a zabezpečiť, aby boli obe strany vypočuté. Naši právnici sú vyškolení v zvládaní náročného správania a vedia, ako efektívne komunikovať a vyjednávať s narcistickými jednotlivcami.
 5. Právna pomoc v konaní: Samozrejme, môžu nastať prípady, keď nebude možné dosiahnuť priateľské dohody o urovnaní rozvodu. V niektorých prípadoch musí sudca zaviazať uzol. Ponúkame plnú právnu pomoc v takýchto konaniach, pričom dôrazne obhajujeme vaše záujmy a snažíme sa o čo najlepší výsledok.
 6. Zbieranie dôkazov: Pomáhame zhromažďovať a prezentovať dôkazy o narcistickom správaní, ako je manipulácia, zneužívanie alebo finančná kontrola. To môže byť rozhodujúce v súdnom konaní na posilnenie vášho prípadu.

Ako vám pomôžeme s prehľadnosťou a štruktúrou

 • Analýza situácie: Dôkladne analyzujeme vašu situáciu, aby sme určili najlepší prístup.
 • Vypracovanie plánu: spolu s vami vypracujeme podrobný plán, ktorý zohľadňuje všetky právne a osobné aspekty.
 • Diskrétna rada: Diskrétne vám poradíme a budeme vás podporovať na každom kroku, aby ste sa cítili dobre pripravení a váš bývalý partner nemusel vedieť, že dostávate právnu pomoc.
 • Jasné a konkrétne dohody: vyhnúť sa manipulácii a diskusiám v budúcnosti.

Naša odbornosť vo veciach rodinného práva

At Law & More, máme hlboké skúsenosti a odborné znalosti v rôznych záležitostiach rodinného práva, vrátane:

 • rozvody: Dohľad nad celým procesom, vrátane výživného a opatrovníctva. Viac informácií na našej rozvodovej stránke.
 • Uznanie detí: Právne usmernenie o uznaní pred, počas alebo po pôrode.
 • Popretie rodičovstva: Pomoc pri právnom procese odmietnutia rodičovstva.
 • Opatrovanie a osvojenie: Podpora pri získavaní opatrovníckeho alebo adopčného konania.
 • Odstránenie a dohľad: Právna pomoc v situáciách odsunu alebo dohľadu.
 • Mediácia a alternatívne riešenie sporov: Usilujte sa o priateľské riešenia, aby ste sa vyhli zdĺhavým konaniam a znížili stres.

Narcizmus v iných oblastiach práva

Hoci narcizmus je často najviditeľnejší v prípadoch rodinného práva, môže hrať úlohu aj v iných oblastiach práva, v niektorých príkladoch oblastí práva, v ktorých môže narcizmus hrať ešte väčšiu úlohu:

 • Pracovné právo: Narcistickí zamestnávatelia alebo kolegovia môžu vytvárať nepriateľské pracovné prostredie, ktoré vedie k problémom, ako je šikanovanie, diskriminácia alebo neoprávnené prepustenie. Pomáhame vám chrániť vaše práva a podniknúť príslušné právne kroky.
 • Zmluvné právo: V obchodných vzťahoch sa narcisti môžu pokúšať manipulovať alebo porušovať zmluvné dohody. Poskytujeme právnu podporu, aby sme zabezpečili správne dodržiavanie zmlúv a ochranu vašich obchodných záujmov.

záver

Riešenie narcizmu v rodinnom práve a iných právnych záležitostiach môže byť mimoriadne náročné a emocionálne náročné. O Law & More, chápeme zložitosť týchto situácií a sme pripravení podporiť vás odborným právnym poradenstvom a efektívnymi právnymi stratégiami.

Ste zapletený do právneho sporu s narcisom? Ponúkame vám osobnú a odhodlanú podporu. Chceli by ste sa dozvedieť viac o svojich právach a ako vám môžeme pomôcť? Ak áno, kontaktujte nás. Náš tím skúsených právnikov je pripravený vám pomôcť.

Law & More