V Holandsku sa veľký význam prikladá právu pracovníkov na štrajk ...

V Holandsku sa právo pracovníkov na štrajk prikladá veľký význam. Holandskí zamestnávatelia musia tolerovať štrajky vrátane negatívnych dôsledkov, ktoré pre nich môžu mať, pokiaľ sú splnené „pravidlá hry“. Aby sa zabezpečilo, že zamestnanci nebudú odrádzaní od využívania tohto práva, holandský odvolací senát rozhodol, že štrajk by nemal ovplyvniť výšku dávky v nezamestnanosti. To znamená, že štrajk by už nemal negatívne ovplyvňovať dennú mzdu zamestnanca, na základe ktorej sa vypočítava dávka v nezamestnanosti.

11 04 - 2017

zdieľam