Nie každá organizácia vykonáva svoje činnosti čestne ...

Nie každá organizácia vykonáva svoje činnosti bezúhonne. Mnohí sa však obávajú vydávať poplach. Teraz skúsenosti opakovane ukazujú, že informátori neboli vždy dostatočne chránení. Zákon o dome pre oznamovateľov, ktorý nadobudol účinnosť v júli 2016, mal tento účel zmeniť a stanovuje pravidlá oznamovania nekalých praktík v organizáciách s viac ako 50 zamestnancami. Zákon je v zásade postavený na zamestnávateľovi a zamestnancovi. Iným spôsobom, ako je tomu v prípade pracovného práva, sa tieto pojmy vykladajú vo svetle zákona. Preto sa na tieto pravidlá vzťahuje aj nezávislý pracovník.

22 02 - 2017

zdieľam