Nie každá organizácia vykonáva svoje činnosti čestne ...

Zákon o dome pre informátorov

Nie každá organizácia vykonáva svoje činnosti bezúhonne. Mnohí sa však obávajú vydávať poplach. Teraz skúsenosti opakovane ukazujú, že informátori neboli vždy dostatočne chránení. Zákon o dome pre oznamovateľov, ktorý nadobudol účinnosť v júli 2016, mal tento účel zmeniť a stanovuje pravidlá oznamovania nekalých praktík v organizáciách s viac ako 50 zamestnancami. Zákon je v zásade postavený na zamestnávateľovi a zamestnancovi. Iným spôsobom, ako je tomu v prípade pracovného práva, sa tieto pojmy vykladajú vo svetle zákona. Preto sa na tieto pravidlá vzťahuje aj nezávislý pracovník.

22 02 - 2017

zdieľam
Law & More B.V.