Ochrana spotrebiteľa a všeobecné obchodné podmienky

Podnikatelia, ktorí predávajú produkty alebo poskytujú služby, často používajú všeobecné podmienky na reguláciu vzťahov s príjemcom produktu alebo služby. Ak je príjemcom spotrebiteľ, požíva ochranu spotrebiteľa. Ochrana spotrebiteľa sa vytvára s cieľom chrániť „slabého“ spotrebiteľa pred „silným“ podnikateľom. Na účely určenia, či príjemca požíva ochranu spotrebiteľa, je potrebné najskôr definovať, čo je spotrebiteľ. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nevykonáva slobodné povolanie alebo podnikanie alebo fyzická osoba, ktorá koná mimo svojej podnikateľskej alebo profesionálnej činnosti. Stručne povedané, spotrebiteľ je niekto, kto nakupuje produkt alebo službu na nekomerčné, osobné účely.

ochrana spotrebiteľa

Ochrana spotrebiteľa v súvislosti so všeobecnými obchodnými podmienkami znamená, že podnikatelia nemôžu jednoducho zahrnúť všetko do svojich všeobecných obchodných podmienok. Ak je ustanovenie neprimerane zaťažujúce, toto ustanovenie sa netýka spotrebiteľa. V holandskom občianskom zákonníku je zahrnutý tzv. Čierny a sivý zoznam. Čierna listina obsahuje ustanovenia, ktoré sa vždy považujú za neprimerane zaťažujúce, sivá listina obsahuje ustanovenia, ktoré sú zvyčajne (pravdepodobne) neprimerane zaťažujúce. V prípade ustanovenia zo sivého zoznamu musí spoločnosť preukázať, že toto ustanovenie je primerané. Hoci sa vždy odporúča pozorne si prečítať všeobecné obchodné podmienky, spotrebiteľ je podľa holandského práva chránený aj proti neprimeraným ustanoveniam.

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Ochrana osobných údajov
Law & More B.V.