Plánujete predať svoju spoločnosť?

Amsterdam Odvolací súd

Potom je rozumné požiadať o radu o povinnostiach vo vzťahu k podnikovej rade vašej spoločnosti. Môžete sa tak vyhnúť potenciálnym prekážkam v procese predaja. V nedávnom rozsudku Amsterdam Odvolací súd Enterprise Division rozhodol, že predávajúca právnická osoba a jej akcionári porušili svoju povinnosť starostlivosti voči podnikovej rade predávanej spoločnosti.

Predávajúca právnická osoba a jej akcionári neposkytli včasné a dostatočné informácie zamestnaneckej rade, nezapojili podnikovú radu do hľadania poradenstva pri vydávaní zadaní znalcov a nekonzultovali so zamestnaneckou radou včas a vopred. na žiadosť o radu. Preto rozhodnutie o predaji spoločnosti nebolo prijaté rozumne. Rozhodnutie a dôsledky rozhodnutia sa musia zrušiť. Ide o nežiaducu a zbytočnú situáciu, ktorej sa dalo predísť.

Law & More