Odmietnutie práce - Image

Odmietnutie práce

Je veľmi nepríjemné, ak váš zamestnanec nedodržiava vaše pokyny. Napríklad ten zamestnanec, na ktorého sa nemôžete spoliehať, že sa cez víkend objaví na pracovnej ploche, alebo ten, kto si myslí, že váš úhľadný dress code pre neho neplatí. Ak sa to stane opakovane, môže to byť veľmi frustrujúce. Zákon však našťastie ponúka riešenie. V obidvoch a mnohých ďalších prípadoch vám môže byť práca odmietnutá. V tomto článku vysvetľujeme, kedy je to tak, a čo s tým môžete robiť ako zamestnávateľ. Najskôr sa pozrieme na to, aké pokyny môžete dať ako zamestnávateľ. Ďalej si povieme, ktoré pokyny môže zamestnanec odmietnuť a ktoré naopak povedú k odmietnutiu práce. Na záver si povieme, aké možnosti máte ako zamestnávateľ v prípade odmietnutia práce.

Aké pokyny môžete dať ako zamestnávateľ?

Ako zamestnávateľ máte právo nariadiť zamestnancovi, aby pracoval. Váš zamestnanec musí v zásade postupovať podľa týchto pokynov. Vyplýva to zo vzťahu moci medzi zamestnancom a zamestnávateľom na základe pracovnej zmluvy. Toto právo na poučenie sa vzťahuje tak na predpisy týkajúce sa práce (napr. Pracovné úlohy a predpisy o odevoch), ako aj na podporu dobrého poriadku v spoločnosti (napr. Pracovný čas, kolegiálne normy správania a vyhlásenia na sociálnych sieťach). Váš zamestnanec je povinný dodržiavať tieto pokyny, aj keď to nevyplýva zo znenia pracovnej zmluvy. Ak tak neurobí a bude to robiť vytrvalo, ide o odmietnutie práce. Napriek tomu tu platí množstvo odtieňov, ktoré sú vysvetlené ďalej.

Primeraná misia

Zadanie od vás ako zamestnávateľa sa nemusí dodržiavať, ak je to neprimerané. Pridelenie je rozumné, ak ho možno považovať za súčasť pracovnej zmluvy v kontexte dobrého zamestnanca. Napríklad žiadosť o prácu nadčas v obchode počas rušného vianočného obdobia môže byť primeraným zadaním, ale nie vtedy, ak vedie k pracovnému týždňu dlhšiemu ako 48 hodín (čo je navyše nezákonné z dôvodu § 24 ods. 1 Zákona o práci). To, či je pridelenie primerané, a teda odmietnutie pracovať, závisí od okolností prípadu a príslušných záujmov. Je potrebné zohľadniť námietky zamestnanca a dôvody zamestnávateľa na pridelenie úlohy. Ak sa dá predpokladať, že zamestnanec má urgentný dôvod na odmietnutie zaradenia, o odmietnutí práce nejde.

Jednostranná zmena a doplnenie pracovných podmienok

Zamestnávateľ navyše nemôže jednostranne meniť pracovné podmienky. Napríklad plat alebo pracovisko. Akékoľvek zmeny musia byť vždy vykonané po konzultácii so zamestnancom. Výnimkou je, že v niektorých prípadoch je povolené, ak je to uvedené v pracovnej zmluve, alebo ak na tom máte ako zamestnávateľ vážny záujem. Ak máte k tomu nejaké otázky, my na Law & More sú pripravení vám na ne odpovedať.

Kedy môže zamestnanec odmietnuť vaše pokyny?

Okrem skutočnosti, že zamestnanec môže odmietnuť neprimerané pracovné zaradenie a navyše nesmie jednostranne zmeniť pracovné podmienky, vyplývajú z povinnosti dobrého stavu zamestnanca a zamestnávateľa aj ďalšie povinnosti. Patria sem normy ochrany zdravia a bezpečnosti. Zamestnanec musí napríklad brať do úvahy fyzický stav zamestnancov napríklad v prípade tehotenstva alebo práceneschopnosti. Pracovník nemôže požiadať pracovníka, aby postupoval podľa pokynov, ktoré predstavujú riziko pre jeho zdravie, a musí zabezpečiť bezpečné pracovné podmienky. Je tiež potrebné vziať do úvahy výhrady svedomia za predpokladu, že je možné prácu vykonať vhodnou formou.

Okolnosti prípadu

Ak vaše pokyny zodpovedajú vyššie popísaným normám a zamestnanec ich naďalej vytrvalo odmieta, znamená to odmietnutie práce. Existuje niekoľko bežných prípadov, keď je otázkou, či ide o odmietnutie práce. Napríklad v prípade práceneschopnosti, (nemocenskej) neprítomnosti alebo zamestnanca, ktorý si neželá vykonávať primerané úlohy, pretože sú mimo jeho bežných povinností. To, či dôjde k odmietnutiu práce, výrazne závisí od okolností prípadu a námietok vášho zamestnanca, preto je rozumné postupovať opatrne a v prípade potreby vyhľadať právnu pomoc. To určite platí, keď uvažujete o ďalších krokoch. Navyše, ak máte pochybnosti o tom, či skutočne existuje pracovná neschopnosť, ak váš zamestnanec odmietne prácu z tohto dôvodu, je vždy potrebné počkať na stanovisko lekára BOZP alebo podnikového lekára. Ostatné prípady sú v skutočnosti veľmi jasnými prípadmi odmietnutia práce. Napríklad ak ste v období nedostatku zamestnancov výnimočne dali svojmu zamestnancovi povolenie na čerpanie voľna, ak je zastihnuteľný za klientmi, ale on následne odchádza na dovolenku do odľahlej oblasti a je úplne nedosiahnuteľný.

Dôsledky odmietnutia práce

Ak váš zamestnanec odmietne svoju prácu, vy ako zamestnávateľ prirodzene chcete zasiahnuť čo najrýchlejšie, aby ste si zachovali svoju autoritu. V takom prípade je dôležité prijať vhodné opatrenia. Zamestnancovi môžete uložiť disciplinárne opatrenie. Môže to zahŕňať vydanie úradného varovania alebo zadržanie odmeny za odmietnutý pracovný čas. V prípade opakovaného odmietnutia práce je možné prijať ďalekosiahlejšie opatrenia ako napr výpoveď alebo zhrnutie výpoveď. Odmietnutie zamestnania je v zásade naliehavým dôvodom prepustenia.

Ako ste už čítali vyššie, otázka, kedy dôjde k odmietnutiu práce a aké vhodné opatrenia možno v tomto prípade prijať, veľmi závisí od konkrétnych okolností a dohôd medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Máte k tomu nejaké otázky? Prosím kontaktujte Law & More. Náš špecializovaný tím využíva osobný prístup. Spoločne s vami posúdime vaše možnosti. Na základe tejto analýzy vám radi poradíme s ďalšími príslušnými krokmi. Ak to bude potrebné, poskytneme vám počas postupu aj radu a pomoc.

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov
Law & More B.V.