Zmena holandskej ústavy

Telekomunikácie citlivé na súkromie sú v budúcnosti lepšie chránené

Holandský senát 12. júla 2017 jednomyseľne schválil návrh ministra vnútra a vzťahov s kráľovstvom Plasterk, aby sa v blízkej budúcnosti lepšie chránilo súkromie e-mailov a ďalších telekomunikačných komunikácií citlivých na súkromie. Podľa článku 13 ods. 2 holandskej ústavy je tajnosť telefónnych hovorov a telegrafnej komunikácie nedotknuteľná. Vzhľadom na nedávny prevažný vývoj v telekomunikačnom sektore je však potrebné aktualizovať článok 13 ods. 2.

Holandská ústava

Návrh nového textu je nasledovný: „každý má právo na zachovanie tajomstva svojej korešpondencie a telekomunikácií“. Bol zahájený postup na zmenu článku 13 holandskej ústavy.

Law & More