Výpovedné podmienky v pracovnej zmluve

Výpovedné podmienky v pracovnej zmluve

Jedným zo spôsobov ukončenia pracovnej zmluvy je zadanie rozväzovacej podmienky. Za akých podmienok však môže byť do pracovnej zmluvy zahrnutá rozväzovacia podmienka a kedy sa pracovná zmluva po naplnení tejto podmienky končí?

Čo je to rezolučný stav? 

Pri vypracovaní pracovnej zmluvy platí pre zmluvné strany zmluvná voľnosť. To znamená, že strany samy môžu určiť, čo je súčasťou dohody. Napríklad je tu možnosť mať v pracovnej zmluve rozväzovaciu podmienku.

Rezolutívna podmienka znamená, že v zmluve je zahrnuté ustanovenie obsahujúce udalosť alebo podmienku. Keď táto udalosť nastane, alebo nastane stav, pracovná zmluva zo zákona končí. To znamená, že zmluva končí bez potreby výpovede alebo zrušenia.

Pri použití rezolučnej podmienky musí byť neistý že podmienka nadobudne platnosť. Nestačí teda, že už je isté, že podmienka nadobudne účinnosť, ale iba to, že sa ešte len určuje čas, kedy nadobudne účinnosť.

V ktorej pracovnej zmluve môže byť uvedená rozväzovacia podmienka?

V prípade pracovnej zmluvy na dobu neurčitú môže byť zahrnutá rozhodovacia podmienka. Pracovná zmluva trvá aj naďalej (bez účinnosti rozväzovacej podmienky) na dobu neurčitú. Až po naplnení rozhodovacej podmienky sa pracovná zmluva zo zákona končí.

To isté platí pre pracovnú zmluvu na dobu určitú. V zmluve môže byť zahrnutá rozhodovacia podmienka. Pracovná zmluva existuje ako riadna zmluva (bez zadania rozväzovacej podmienky) na dobu trvania zmluvy. Až po naplnení rozhodovacej podmienky sa pracovná zmluva zo zákona končí.

Príklady rezolučných podmienok

Príkladom rezolučnej podmienky je získanie diplomu. Zamestnávateľ môže byť napríklad povinný zamestnávať zamestnancov s určitým diplomom. V tom prípade môže pracovná zmluva obsahovať rozväzovaciu podmienku, že zamestnanec musí mať diplom v určitej lehote. Ak v tejto lehote nezíska diplom, pracovná zmluva zo zákona končí.

Ďalším príkladom je vlastníctvo vodičského preukazu. Odobratím preukazu vodiča taxislužby, ktoré má ako rozväzovaciu podmienku v pracovnej zmluve, zo zákona končí.

Posledným príkladom je povinnosť poskytnúť vyhlásenie VOG. Na niektorých pozíciách (ako sú učitelia, asistenti učiteľa a zdravotné sestry) sa zo zákona vyžaduje osvedčenie o bezúhonnosti.

Do pracovnej zmluvy potom môže byť zahrnuté, že zamestnanec je povinný v určitej lehote vydať VOG. Nerobí to zamestnanec? Potom sa pracovná zmluva zo zákona končí.

Aké sú požiadavky na zahrnutie rezolučnej podmienky?

Rozlučná podmienka môže byť súčasťou pracovnej zmluvy len za určitých podmienok.

  • Po prvé, podmienka musí byť objektívne určená. Každému musí byť jasné, kedy rezolúcia nadobudla účinnosť. Nemal by byť priestor na pohľad zamestnávateľa (napr. pracovná zmluva zo zákona končí, ak zamestnanec neplní svoje povinnosti).
  • Po druhé, podmienka nesmie porušovať zákazy výpovede podľa zákona o výpovedi (napr. podmienka nesmie znieť: pracovná zmluva sa zo zákona končí v prípade tehotenstva alebo choroby).
  • Po tretie, musí byť neisté, že tento stav nastane. Nemalo by sa teda stať, že je predpoklad, že stav nastane, a nejasný je len čas vzniku.
  • Nakoniec musí zamestnávateľ uplatniť rezolučnú podmienku ihneď po jej vzniku. Neplatí teda žiadna výpovedná lehota.

Máte ďalšie otázky v súvislosti s rezolúciou alebo všeobecné otázky týkajúce sa pracovná zmluva a chceš poradiť? Ak áno, kontaktujte nás. Naši pracovnoprávni právnici vám radi pomôžu!

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Ochrana osobných údajov
Law & More B.V.