Holandský zákon o nemocenských dávkach po pracovnej neschopnosti v dôsledku psychických sťažností po tehotenstve?

Zákon o nemocenských dávkach

Na základe článku 29a zákona o nemocenských dávkach má poistená žena, ktorá nie je schopná vykonávať prácu, nárok na platbu, ak príčina pracovnej neschopnosti súvisí s tehotenstvom alebo pôrodom. V minulosti sa zriedka zistilo a uznalo spojenie medzi psychologickými sťažnosťami, ktoré spôsobili zdravotné postihnutie a tehotenstvo alebo pôrod. Pokiaľ ide o tento bod, nedávna judikatúra ukazuje obrat.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

zdieľam
Law & More B.V.