Upozornenie na predvolený príklad

Upozornenie na predvolený príklad

Čo je upozornenie na zlyhanie?

Žiaľ, dosť často sa stáva, že si zmluvná strana neplní svoje povinnosti, prípadne ich neplní včas či riadne. A oznámenie o omeškaní dáva tejto strane inú možnosť na (riadne) splnenie v primeranej lehote. Po uplynutí primeranej lehoty – uvedenej v liste – je dlžník v štandardné. Zlyhanie sa vyžaduje napríklad na to, aby bolo možné zrušiť zmluvu alebo požadovať náhradu škody. V závislosti od okolností sa predvolené nastavenie nemusí vyžadovať. Príklady zahŕňajú situácie, keď je výkon trvalo nemožný, ako napríklad fotograf, ktorý sa na svadbe neobjaví.

Predvolené bez upozornenia?

V niektorých situáciách k omeškaniu dôjde bez oznámenia o omeškaní, napríklad ak bola na splnenie povinností stanovená smrteľná lehota.

Vzor formálneho oznámenia

Pomocou nižšie uvedeného vzorového listu môžete vyhlásiť svoju zmluvnú stranu za neplatenú. Každá situácia je však iná; list teda budete musieť vyplniť sami a v konečnom dôsledku nesiete zodpovednosť za jeho obsah. Nezabudnite list poslať doporučene a uschovajte si všetky potrebné dôkazy (kópiu, doklad o odoslaní atď.).

[Mesto/dedina, kde píšete list], [dátum]

Predmet: Oznámenie o predvolenom nastavení

Vážený pán / Vážená pani,

Uzavrel som s vami [priloženú] zmluvu dňa [dátum] [v prípade potreby je možné v zátvorkách pridať číslo faktúry]. [Vy/názov spoločnosti] nedodržali zmluvu.

Dohoda zaväzuje [vaše meno/spoločnosť] [vysvetliť povinnosti, ktoré strana nesplnila. Urobte to trochu komplexne, ale nezachádzajte do prílišných podrobností].

Týmto vyhlasujem, že ste v omeškaní a ponúkam vám ešte jednu šancu na (správne) splnenie do 14 (štrnástich) pracovných dní odo dňa [v závislosti od okolností môžete lehotu upraviť; zákon vyžaduje primeranú lehotu]. Po uplynutí stanovenej lehoty začne omeškanie a ja budem nútený podniknúť právne kroky. Potom si budem tiež uplatňovať zákonný úrok a akékoľvek náklady na mimosúdne vymáhanie a náhradu škody.

S pozdravom,

[Vaše meno a podpis]

[Uistite sa, že vaša adresa je uvedená v liste].

Hľadáte viac ako len príklad formálneho oznámenia?

Mali by ste vedieť, že vyššie uvedené formálne oznámenie je jednoduché a nie je vhodné pre každú situáciu. Chceli by ste pomôcť s vypracovaním oznámenia o nesplnení povinnosti alebo by ste sa tejto úlohy chceli úplne zbaviť? Chceli by ste vedieť, či a odkedy si môžete uplatniť zákonný úrok a náhradu škody? Potrebujete objasniť, či je potrebné zaslanie oznámenia o zlyhaní, alebo máte pochybnosti o tom, či je vo vašej situácii omeškanie potrebné? Potom neváhajte a kontaktujte Law & More. Naši právnici sú odborníkmi v zmluvného práva a radi vám pomôžeme so všetkými vašimi otázkami a problémami.  

Vzorový štandardný list

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Ochrana osobných údajov
Law & More B.V.