Ohováranie a ohováranie: vysvetlené rozdiely

Ohováranie a ohováranie: vysvetlené rozdiely 

Ohováranie a ohováranie sú pojmy, ktoré pochádzajú z Trestného zákona. Sú to zločiny, za ktoré možno uložiť pokuty a dokonca aj tresty odňatia slobody, hoci v Holandsku len zriedka niekto skončí za mrežami za urážku na cti alebo ohováranie. Sú to najmä trestnoprávne výrazy. Ale niekto, kto je vinný z ohovárania alebo ohovárania, sa dopustí aj protiprávneho konania (čl. 6:162 Občianskeho zákonníka), a preto môže byť stíhaný aj podľa občianskeho práva, pričom sa možno domáhať rôznych opatrení v skrátenom konaní alebo v konaní vo veci samej, ako je oprava a odstránenie nezákonných vyhlásení.

ohováranie

Zákon označuje ohováranie (článok 261 Trestného zákona) ako úmyselné poškodzovanie cti alebo dobrého mena niekoho obvinením konkrétnej skutočnosti za účelom jej zverejnenia. Stručne povedané: k ohováraniu dochádza, keď niekto vedome hovorí „zlé“ veci o inej osobe, aby na to upozornil ostatných a postavil túto osobu do zlého svetla. Ohováranie zahŕňa výroky, ktoré sa pokúšajú zničiť niečiu povesť.

Urážka na cti je takzvaný „sťažnosť“ a je stíhaná, keď ju niekto nahlási. Výnimkou z tejto zásady je ohováranie orgánu verejnej moci, orgánu verejnej moci alebo inštitúcie a ohováranie úradujúceho štátneho zamestnanca. Ak ide o ohováranie zosnulých osôb, pokrvní príbuzní to musia nahlásiť, ak chcú, aby sa trestné stíhanie uskutočnilo. Trest navyše nehrozí, keď páchateľ konal v rámci nutnej obrany. Za ohováranie tiež nemožno odsúdiť osobu, ktorá sa mohla v dobrej viere domnievať, že obžalovaný trestný čin bol skutočný a bolo vo verejnom záujme, aby bol spáchaný. 

nactiutrhanie

Okrem ohovárania existuje aj urážka na cti (čl. 261 Sr). Ohováranie je písomná forma ohovárania. Libel sa zaviazala úmyselne niekoho verejne očierniť, napríklad prostredníctvom novinového článku alebo verejného fóra na webovej stránke. Ohováranie v písomnostiach, ktoré sa čítajú nahlas, tiež spadá pod urážku na cti. Rovnako ako ohováranie, aj ohováranie sa stíha len vtedy, keď obeť tento trestný čin nahlási.

Rozdiel medzi ohováraním a ohováraním

Ohováranie (článok 262 Trestného zákona) znamená, že niekto verejne obviní inú osobu, pričom vie alebo mal vedieť, že tieto obvinenia nie sú právoplatné. Hranicu s ohováraním môže byť niekedy ťažké nakresliť. Ak viete, že niečo nie je pravda, môže to byť ohováranie. Ak poviete pravdu, potom to nikdy nemôže byť ohováranie. Môže to však byť ohováranie alebo urážka na cti, pretože hovoriť pravdu môže byť aj trestné (a teda nezákonné). V skutočnosti nejde ani tak o to, či niekto klame, ale o to, či má predmetné obvinenie vplyv na niečiu česť a povesť.

Dohoda medzi urážkou na cti a ohováraním

Osoba vinná z ohovárania alebo urážky na cti sa vystavuje riziku trestného stíhania. Osoba sa však dopustí aj deliktu (čl. 6:162 Občianskeho zákonníka) a obeť ju môže žalovať občianskoprávnym spôsobom. Obeť môže napríklad žiadať o odškodnenie a začať skrátené konanie.

Pokus o urážku na cti a ohováranie

Trestný je aj pokus o urážku na cti alebo ohováranie. „pokus o“ znamená pokus spáchať urážku na cti alebo ohováranie inej osoby. Požiadavkou je, že musí existovať začiatok výkonu trestného činu. Viete, že o vás niekto pošle negatívnu správu? A tomu chcete zabrániť? Potom môžete požiadať súd v skrátenom konaní, aby to zakázal. Na to budete potrebovať právnika.

správa

Ľudia alebo spoločnosti sú denne obviňovaní z podvodov, podvodov a iných trestných činov. Je na dennom poriadku na internete, v novinách, či v televízii a rádiu. Obvinenia by však mali byť podložené faktami, najmä ak sú tieto obvinenia vážne. Ak sú obvinenia neoprávnené, osoba, ktorá vzniesla obvinenie, môže byť vinná z urážky na cti, ohovárania alebo ohovárania. Potom je dobré začať podaním oznámenia na polícii. Môžete to urobiť sami alebo spolu so svojím právnikom. Potom môžete vykonať nasledujúce kroky:

Krok 1: skontrolujte, či máte do činenia s urážkou na cti (písanie) alebo ohováraním

Krok 2: Dajte danej osobe vedieť, že chcete, aby prestala, a požiadajte ju, aby správy vymazala.

Je správa v novinách alebo na internete? Požiadajte správcu o odstránenie správy.

Tiež dajte vedieť, že podniknete právne kroky, ak daná osoba správy nezastaví alebo nevymaže.

Krok 3: Je ťažké dokázať, že niekto chce úmyselne poškodiť vaše „dobré meno“. Niekto sa o vás môže vyjadrovať aj negatívne, aby varoval ostatných. Ohováranie aj urážanie na cti sú trestné činy a „sťažnosť“. To znamená, že polícia môže niečo urobiť, len ak to nahlásite sami. Zhromaždite preto čo najviac dôkazov, ako napríklad:

  • kópie správ, fotografií, listov alebo iných dokumentov
  • Správy WhatsApp, e-maily alebo iné správy na internete
  • správy od ostatných, ktorí niečo videli alebo počuli

Krok 4: Ak chcete, aby došlo k trestnému činu, musíte to nahlásiť polícii. Prokurátor rozhodne, či má dostatok dôkazov a začne trestné stíhanie.

Krok 5: Ak je dostatok dôkazov, prokurátor môže začať trestné stíhanie. Sudca môže udeliť trest, zvyčajne pokutu. Sudca môže tiež rozhodnúť, že osoba musí správu vymazať a prestať šíriť nové správy. Majte na pamäti, že trestné konanie môže trvať dlho.

Nebude trestné konanie? Alebo chcete, aby boli príspevky rýchlo odstránené? Potom môžete podať žalobu na civilný súd. V tomto prípade môžete požiadať o nasledovné:

  • nechajte správu odstrániť.
  • zákaz uverejňovania nových správ.
  • „náprava“. To zahŕňa opravu/obnovenie predchádzajúceho hlásenia.
  • kompenzácie.
  • pokuta. Potom musí páchateľ zaplatiť aj pokutu, ak rozhodnutie súdu nesplní.

Náhrada škody za urážku na cti a ohováranie

Hoci je možné nahlásiť ohováranie a urážku na cti, tieto trestné činy len zriedka vedú k trestu odňatia slobody, nanajvýš k relatívne nízkej pokute. Preto sa mnohé obete rozhodnú podniknúť právne kroky proti páchateľovi (aj) prostredníctvom občianskeho práva. Poškodený má nárok na odškodnenie podľa Občianskeho zákonníka, ak je obvinenie alebo obvinenie nezákonné. Môže dôjsť k rôznym druhom škôd. Hlavnými sú poškodenie dobrého mena a (pre firmy) poškodenie obratu.

recidíva

Ak je niekto recidivista alebo je na súde za viacnásobné spáchanie urážky na cti, ohovárania alebo ohovárania, môže očakávať vyšší trest. Okrem toho treba zvážiť, či išlo o jeden pokračujúci čin alebo o samostatné skutky.

Čelíte ohováraniu alebo ohováraniu? A chceli by ste viac informácií o svojich právach? Potom neváhajte kontakt Law & More Právnici. Naši právnici sú veľmi skúsení a radi vám poradia a pomôžu pri súdnom konaní. 

 

 

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Ochrana osobných údajov
Law & More B.V.