Vzor mzdového listu

Vzor mzdového listu

Keď ste vykonali prácu ako zamestnanec, máte nárok na mzdu. Špecifikácie týkajúce sa vyplácania mzdy sú upravené v pracovnej zmluve. Ak zamestnávateľ nevypláca mzdu (včas), je v omeškaní a môžete podať mzdový nárok.

Kedy podať mzdový nárok?

Dôvodov, prečo zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu, je viacero. Po prvé, môže ísť o platobnú neschopnosť zamestnávateľa. V tomto prípade zamestnávateľ nemá peniaze na výplatu mzdy. Mzdový nárok v tomto prípade nebude riešením. V tejto situácii je lepšie podať návrh na vyhlásenie konkurzu zamestnávateľa.

Ďalej môže pracovná zmluva obsahovať aj doložku o vylúčení z platu. To znamená, že za odpracované hodiny nedostanete zaplatené. Za tieto hodiny si potom tiež nemôžete uplatniť mzdu.

Hlavným pravidlom pri určovaní, či je možné uplatniť mzdový nárok, je, že máte nárok na mzdu výmenou za vykonanú prácu. Ak mzda nebola vyplatená, je pravdepodobné, že mzdová žiadosť bude úspešná.

Choroba

Zamestnávateľ je povinný (s výnimkou čakacích dní) vyplácať mzdu aj v prípade choroby. Táto povinnosť platí po dobu 2 rokov od 1e deň hlásenia choroby. Zamestnávateľ pritom nesmie prestať vyplácať mzdu. Ak sa tak stane, môžete podať mzdový nárok. Tu však môže nastať výnimka na prvé dva 'ochorené' dni. Ide o prípad, ak je pojem „čakacie dni“ zahrnutý v pracovnej zmluve alebo CAO. To znamená, že v prvých 2 dňoch od nahlásenia choroby nie je zamestnávateľ povinný vyplácať mzdu. Počas týchto 2 dní si potom nemôžete uplatniť mzdu.

výpoveď

Aj v prípade výpovede je zamestnávateľ povinný pokračovať vo vyplácaní mzdy až do dňa, ktorý predchádza nadobudnutiu účinnosti výpovede. Táto povinnosť platí aj v prípade, ak ste ako zamestnanec ku dňu výpovede pozastavený, a teda dovtedy nevykonávate žiadnu prácu. Ak vám zamestnávateľ odmietne vyplatiť mzdu za obdobie do dňa výpovede, môžete podať mzdový nárok.

Vzor mzdového listu

Vzhľadom na uvedené máte nárok na mzdový nárok? Ak áno, kontaktujte najskôr svojho zamestnávateľa (telefonicky) a spýtajte sa, či vám mzdu ešte prevedie. Stále nie je zaplatená dlžná suma? Potom môžete poslať list so žiadosťou o mzdu svojmu zamestnávateľovi. V tomto liste dávate svojmu zamestnávateľovi (zvyčajne) 7 dní na vyplatenie mzdy.

Upozorňujeme, že ak do 5 rokov nepodáte žiadosť o vrátenie mzdy, nárok bude premlčaný! Je teda rozumné podať mzdový nárok včas.

Na tento účel môžete použiť náš vzorový list:

Vaše MENO a PRIEZVISKO

adresa

PSČ a mesto

na

Meno zamestnavatela

adresa

PSČ a mesto

Predmet: listový mzdový nárok

Vážený pán/pani [meno zamestnavatela],

Od [dátum zamestnania] som zamestnaný u [názov spoločnosti] na základe pracovnej zmluvy. Som zamestnaný na [počet hodín] za týždeň na pozícii [pozície].

Týmto listom Vám chcem oznámiť, že do dnešného dňa som nedostal mzdu za obdobie od [dáta] až [dáta]. Z tohto dôvodu Vám zasielam žiadosť o mzdový nárok.

Po telefonickom kontaktovaní ste nepokračovali v platbe. Mzda mala byť podľa pracovnej zmluvy vyplatená dňa [dáta], ale nestalo sa tak. Vy ste teda [dni/mesiace] v omeškaní s platbou a nedoplatky mzdy sa zvýšili na [čiastka].

Žiadam a v prípade potreby Vás vyzývam, aby ste dlžnú mzdu bezodkladne, najneskôr však do 7 dní odo dňa tohto listu previedli na [číslo účtu] a poslať mi výplatné pásky za [mesiac(y)].

V prípade nezaplatenia v uvedenej lehote si uplatňujem zákonné zvýšenie (§ 7:625 Občianskeho zákonníka) a zákonný úrok.

Čakám na vašu odpoveď,

[Tvoje meno]

[Podpis]

Máte po prečítaní tohto blogu ešte otázky týkajúce sa podania mzdového nároku alebo otázky týkajúce sa postupu pri uplatňovaní mzdy? Ak áno, kontaktujte nás. náš právnici v zamestnaní radi vám pomôžeme!

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Ochrana osobných údajov
Law & More B.V.