Zmeny v pracovnom práve

Zmeny v pracovnom práve

Trh práce sa neustále mení v dôsledku rôznych faktorov. Jedným z nich sú potreby zamestnancov. Tieto potreby vytvárajú trenie medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Spolu s nimi sa preto musia zmeniť aj pravidlá pracovného práva. Od 1. augusta 2022 došlo v pracovnom práve k niekoľkým dôležitým zmenám. Cez Zákon o vykonávaní smernice EÚ o transparentných a predvídateľných podmienkach zamestnávania, model zamestnanosti sa formuje do transparentného a predvídateľného trhu. Nižšie sú uvedené zmeny jeden po druhom.

Predvídateľný pracovný čas

Od 1. augusta 2022, ak ste zamestnancom s neštandardným alebo nepredvídateľným pracovným časom, musíte si referenčné dni a hodiny stanoviť vopred. To tiež stanovuje nasledovné. Zamestnanci, ktorí sú zamestnaní aspoň 26 týždňov, môžu požiadať o prácu s predvídateľnejšími a bezpečnejšími pracovnými podmienkami. Ak je v spoločnosti zamestnaných menej ako 10 zamestnancov, musí sa do troch mesiacov poskytnúť písomná a odôvodnená odpoveď. Ak je vo firme viac ako 10 zamestnancov, je táto lehota jeden mesiac. Očakáva sa včasná odpoveď od zamestnávateľa, inak by sa žiadosti malo vyhovieť bez otázok.

Ďalej sa upraví výpovedná lehota pre odmietnutie práce na štyri dni pred nástupom. To znamená, že ako zamestnanec môžete odmietnuť prácu, ak o to zamestnávateľ požiada menej ako štyri dni pred nástupom do práce.

Právo na bezplatné povinné vzdelanie/odbornú prípravu

Ak sa ako zamestnanec chcete alebo potrebujete zúčastniť školenia, váš zamestnávateľ musí uhradiť všetky náklady na toto školenie vrátane dodatočných nákladov na študijné pomôcky alebo cestovné náklady. Okrem toho musíte mať možnosť zúčastniť sa školenia počas pracovnej doby. Nová úprava od 1. augusta 2022 zakazuje dohodnúť v pracovnej zmluve doložku o nákladoch na štúdium pre povinné školenia. Od tohto dátumu sa tieto pravidlá vzťahujú aj na existujúce zmluvy. Nezáleží pritom na tom, či ste štúdium ukončili dobre alebo zle alebo či sa končí pracovná zmluva.

Čo sú povinné školiace kurzy?

Odborná príprava odvodená z vnútroštátneho alebo európskeho práva spadá pod povinné školenie. Zahrnuté je aj vzdelávanie, ktoré vyplýva z kolektívnej pracovnej zmluvy alebo z predpisu o právnom postavení. Tiež školenie, ktoré je funkčne nevyhnutné alebo zabezpečuje pokračovanie v prípade, že sa funkcia uvoľní. Školenie alebo vzdelávanie, ktoré musíte ako zamestnanec absolvovať na získanie odbornej kvalifikácie, automaticky nespadá pod povinné školenie. Hlavnou podmienkou je, že zamestnávateľ je povinný v rámci schémy ponúkať zamestnancom určité školenia.

Doplnkové činnosti

Doplnkové činnosti sú práca, ktorú vykonávate popri činnostiach v popise práce, ako je organizovanie firemných výjazdov alebo vedenie vlastného podnikania. Tieto činnosti môžu byť dohodnuté v pracovnej zmluve, ale môžu byť aj zakázané. Od začiatku augusta 22 je na uplatnenie doložky o vedľajších činnostiach potrebné objektívne zdôvodnenie. Príkladom objektívneho odôvodnenia je, keď sa zapojíte do činností, ktoré by mohli poškodiť imidž organizácie.

Rozšírená povinnosť zverejňovania

Informačná povinnosť zamestnávateľa bola rozšírená o nasledujúce témy. Zamestnanec musí byť informovaný o:

 • Postup ukončenia pracovnej zmluvy vrátane požiadaviek, dátumu skončenia a dátumov uplynutia platnosti;
 • formy platenej dovolenky;
 • trvanie a podmienky skúšobnej doby;
 • mzda vrátane termínov, výšky, zložiek a spôsobu výplaty;
 • Právo na vzdelávanie, jeho obsah a rozsah;
 • na čo je zamestnanec poistený a ktoré orgány ho spravujú;
 • meno prenajímateľa v prípade dočasnej pracovnej zmluvy;
 • podmienky zamestnania, príspevky a výdavky a prepojenia v prípade vyslania z Holandska do inej krajiny EÚ.

Existuje rozdiel medzi ľuďmi s pevným pracovným časom a nepredvídateľným pracovným časom. Pri predvídateľnom pracovnom čase musí zamestnávateľ informovať o dĺžke pracovného času a príplatkoch za prácu nadčas. Pri nepredvídateľnej pracovnej dobe musíte byť informovaní

 • časy, kedy musíte pracovať;
 • minimálny počet platených hodín;
 • mzda za hodiny nad minimálny počet pracovných hodín;
 • minimálny čas na zvolanie (najmenej štyri dni vopred).

Poslednou zmenou pre zamestnávateľov je, že už nie sú povinní určovať jedno alebo viac pracovných miest, ak zamestnanec nemá stále pracovisko. Potom možno uviesť, že si môžete slobodne určiť svoje vlastné pracovisko.

Ako zamestnanec nemôžete byť znevýhodnený, keď chcete vykonávať niektorý z týchto predmetov. Z tohto dôvodu nie je možné ukončiť pracovný pomer ani zo žiadneho z týchto dôvodov.

Kontakt

Máte otázky týkajúce sa pracovného práva? Potom neváhajte kontaktovať našich právnikov na adrese info@lawandmore.nl alebo nám zavolajte na číslo +31 (0)40-3690680.

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Ochrana osobných údajov
Law & More B.V.