dementi

Informácie uvedené na internete Law & More B.V. výlučne slúži ako všeobecné informácie. Z týchto informácií nemožno odvodiť žiadne práva. Law & More B.V. nemôže byť držaný a nie je zodpovedný za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku alebo v dôsledku akýchkoľvek neúplných a / alebo nepresných informácií uvedených na webovej stránke. Informácie zaslané Law & More B.V. prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára na webovej stránke Law & More B.V. nie je bezpečný a nebude sa považovať za dôverný.

zdieľam