Čo robia právnici spoločnosti

Úlohou podnikového právnika je zabezpečovať zákonnosť obchodných transakcií a radiť podnikom v oblasti ich zákonných práv a povinností, vrátane povinností a zodpovedností vedúcich pracovníkov. Aby to mohli robiť, musia mať znalosti o aspektoch zmluvného práva, daňového práva, účtovníctva, práva cenných papierov, bankrotu, práv duševného vlastníctva, licencií, územných zákonov a zákonov špecifických pre podnikanie spoločností, pre ktoré pracujú.

Law & More B.V.