Čo robí komerčný právnik

Úlohou komerčného právnika je zabezpečiť zákonnosť obchodných transakcií a radiť korporáciám v súvislosti s ich zákonnými právami a povinnosťami vrátane povinností a zodpovedností vedúcich pracovníkov spoločností. Aby to mohli robiť, musia mať znalosti o aspektoch zmluvného práva, daňového práva, účtovníctva, práva cenných papierov, bankrotu, práv duševného vlastníctva, licencií, územných zákonov a zákonov špecifických pre podnikanie spoločností, pre ktoré pracujú.

Law & More B.V.