Čo je implicitná zmluva

Implicitná zmluva nastáva, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú na dohode bez toho, aby mali písomného dodávateľa dohodu vyjadrenú slovami.

Law & More B.V.