Čo je LLC

Spoločnosť s ručením obmedzeným (LLC) je špecifická forma spoločnosti s ručením obmedzeným. LLC je typ obchodnej štruktúry, ktorá s vlastníkmi zaobchádza ako s partnermi, ale dáva im možnosť zvoliť si zdaňovanie ako spoločnosť. Táto forma podnikania umožňuje flexibilitu v oblasti vlastníctva a správy. Keď sa vlastníci rozhodnú, ako by chceli byť zdanení, spravovaní a organizovaní, vysvetlia to všetko v prevádzkovej zmluve. LLC sa používa hlavne v USA.

Law & More B.V.