Čo sú to financie

Financie sú široký pojem, ktorý popisuje činnosti spojené s bankovníctvom, pákovým efektom alebo dlhom, úverom, kapitálovými trhmi, peniazmi a investíciami. Financie v zásade predstavujú správu peňazí a proces získavania potrebných finančných prostriedkov. Financie zahŕňajú aj dohľad, tvorbu a štúdium peňazí, bankovníctva, úverov, investícií, aktív a pasív, ktoré tvoria finančné systémy.

Law & More B.V.