Čo je to medzinárodný obchod

Medzinárodným obchodom sa rozumie obchod s tovarom, službami, technológiami, kapitálom a / alebo poznatkami cez štátne hranice a v globálnom alebo nadnárodnom meradle. Zahŕňa cezhraničné transakcie s tovarom a službami medzi dvoma alebo viacerými krajinami.

Law & More B.V.