Čo je to kvázi zmluva

Kvázi zmluva je zmluva, ktorá je uzavretá súdom, ak medzi stranami neexistuje takáto oficiálna zmluva a dôjde k sporu týkajúceho sa platby za tovar alebo poskytnuté služby. Súdy uzatvárajú kvázi zmluvy, aby zabránili neoprávnenému obohateniu strany alebo úžitku zo situácie, keď si to nezaslúži.

Law & More B.V.