výživné

Výživné, ktoré je v niektorých štátoch známe ako „manželské výživné“, môže byť poskytované manželovi alebo manželke. Výživné sa týka súdnych platieb priznaných manželovi alebo bývalým manželom v rámci dohody o rozluke alebo rozvode. Dôvodom je poskytnutie finančnej podpory manželovi, ktorý dosahuje nižší príjem alebo v niektorých prípadoch žiadny príjem. Napríklad v prípadoch, keď sú to deti, bol v minulosti živiteľom muž a žena sa možno vzdala kariéry pri výchove detí a po rozchode alebo rozvode bude vo finančnej nevýhode. Zákony v mnohých štátoch určujú, že rozvedený manžel má právo žiť rovnako kvalitne ako predtým, keď sa oženil.

Law & More B.V.