Zrušený

Ak je manželstvo anulované, znamená to, že zväzok je vyhlásený za neplatný a neplatný. V zásade sa má za to, že manželstvo vôbec nikdy neexistovalo. To sa líši od rozvodu v tom, že rozvod znamená koniec platného zväzku, ale manželstvo sa stále uznáva ako existujúce. Na rozdiel od rozvodu a smrti, anulovanie manželstva spôsobuje, že manželstvo v očiach zákona neexistuje, čo môže mať vplyv na delenie majetku a starostlivosť o deti.

Law & More B.V.