Podpora dieťaťa rozvodom

Ak sú deti v rozvode, je podpora detí dôležitou súčasťou finančných opatrení. V prípade spoločného rodičovstva žijú deti striedavo s oboma rodičmi a rodičia sa podieľajú na ich nákladoch. Môžete sa dohodnúť na podpore dieťaťa spoločne. Tieto dohody budú stanovené v pláne rodičovstva. Túto dohodu predložíte súdu. Sudca pri rozhodovaní o výživnom na dieťa zohľadní potreby detí. Na tento účel boli vyvinuté špeciálne tabuľky, ktoré sudca berie ako východisko príjmy, ktoré boli tesne pred rozvodom. Sudca navyše určuje sumu, o ktorú by mohla prísť osoba, ktorá musí platiť výživné,. Toto sa nazývalo platobná kapacita. Berie sa do úvahy aj schopnosť osoby, ktorá sa stará o deti. Sudca robí dohody konečnými a zaznamenáva ich. Výška výživného sa každoročne upravuje.

Law & More B.V.