Význam rozvodu

Rozvod, tiež známy ako zánik manželstva, je proces ukončenia manželstva alebo manželského zväzku. Rozvod zvyčajne znamená zrušenie alebo reorganizáciu zákonných povinností a zodpovedností manželstva, a teda rozpustenie manželských zväzkov medzi manželským párom podľa právneho poriadku krajiny alebo štátu. Zákony o rozvode sa vo svete značne líšia, ale vo väčšine krajín si vyžaduje v súdnom konaní sankciu súdu alebo iného orgánu. Súdny proces rozvodu môže zahŕňať aj otázky výživného, ​​starostlivosti o dieťa, podpory dieťaťa, rozdelenia majetku a rozdelenia dlhu.

Law & More B.V.