Dôvody na rozvod

Ak rozvod na základe vzájomného súhlasu neprichádza do úvahy, môžete zvážiť jednostranné začatie rozvodového konania z dôvodu nenapraviteľného narušenia manželstva. Manželstvo je nenapraviteľne narušené, keď je pokračovanie spoločného spolužitia medzi manželmi a jeho obnovenie z dôvodu tohto narušenia života primerane nemožné. Konkrétnymi skutočnosťami naznačujúcimi nenapraviteľné narušenie manželstva môže byť napríklad cudzoložstvo alebo už spoločné bývanie v manželskom dome.

Law & More B.V.