Bez zavinenia rozvod

Rozvod bez zavinenia je rozvod, pri ktorom si zánik manželstva nevyžaduje preukázanie protiprávneho konania ktoroukoľvek zo strán. Zákony upravujúce rozvod bez zavinenia umožňujú rodinnému súdu rozhodnúť o rozvode na návrh ktorejkoľvek zo strán manželstva bez toho, aby sa od navrhovateľa vyžadovalo predloženie dôkazov o tom, že odporca porušil manželskú zmluvu. Najbežnejším dôvodom, prečo k rozvodom bez zavinenia dôjde, sú neprekonateľné rozdiely alebo konflikt osobnosti, čo znamená, že manželia neboli schopní svoje rozdiely vyriešiť.

Law & More B.V.