Dôchodkový rozvod

V prípade rozvodu máte obaja nárok na polovicu dôchodkov vašich partnerov. To je uvedené v zákone. Týka sa iba dôchodku, ktorý vám vznikne počas manželstva alebo registrovaného partnerstva. Toto rozdelenie sa nazýva „vyrovnanie dôchodku“. Ak chcete dôchodok rozdeliť inak, môžete sa o tom dohodnúť. Môžete nechať notára, aby tieto dohody spísal do vašej predmanželskej zmluvy alebo partnerskej dohody, alebo môžete mať od advokáta alebo sprostredkovateľa, aby tieto dohody zapísal do rozvodovej zmluvy. Toto je dokument obsahujúci všetky dohody, ako napríklad rozdelenie vašich vecí, domu, dôchodku, dlhov a spôsob vybavenia výživného. Môžete tiež zvoliť iné rozdelenie. V takom prípade si svoj nárok na dôchodok kompenzujete inými právami. Napríklad, ak poberáte väčšiu časť dôchodku, môžete si zvoliť, že budete dostávať od manžela menej výživného.

Law & More B.V.