Na čom je výživné

Pri rozhodovaní o tom, či by sa malo platiť výživné, existuje rozsiahly zoznam faktorov, ako napríklad:

 • Finančné potreby strany požadujúcej výživné
 • Schopnosť platiteľa platiť
 • Životný štýl, ktorý si manželia užívali počas manželstva
 • Čo je každá strana schopná zarobiť, vrátane toho, čo v skutočnosti zarába, ako aj ich zárobkovej schopnosti
 • Dĺžka manželstva
 • Deti

Strana, ktorá je povinná platiť výživné, bude vo väčšine prípadov povinná platiť určitú sumu každý mesiac po dobu, ktorá bude stanovená v rozsudku manželstva o rozvode alebo dohode o urovnaní. Platba výživného však nemusí prebiehať na dobu neurčitú. Existujú prípady, v ktorých môže povinná strana prestať platiť výživné. Platba výživného môže byť zastavená v prípade nasledujúcich udalostí:

 • Príjemca sa znovu ožení
 • Deti dosiahnu vek dospelosti
 • Súd rozhodne, že po primeranom čase príjemca nevyvinul uspokojivé úsilie, aby sa stal sebestačným.
 • Platiteľ odchádza do dôchodku, potom môže sudca rozhodnúť o zmene výšky výživného, ​​ktoré má byť zaplatené,
 • Smrť ktorejkoľvek strany.
Law & More B.V.