Aké sú rôzne druhy práva

Aj keď existuje veľa rôznych druhov práva, ktoré je možné študovať a zvážiť, je často najjednoduchšie ich zoskupiť do dvoch základných kategórií: verejné právo a súkromné ​​právo. Verejné zákony sú tie, ktoré vláda ustanovuje s cieľom lepšie organizovať a regulovať správanie občanov, medzi ktoré často patria trestné zákony a ústavné zákony. Súkromné ​​zákony sú tie, ktoré sú ustanovené s cieľom pomôcť regulovať obchodné a súkromné ​​dohody medzi jednotlivcami, zvyčajne vrátane právnych predpisov o priestupkoch a majetkových zákonov. Pretože právo predstavuje taký široký princíp, bolo rozdelené do piatich oblastí práva; ústavné právo, správne právo, trestné právo, občianske právo a medzinárodné právo.

Law & More B.V.