Čo robí právnik

Advokát má licenciu na výkon advokácie a je povinný dodržiavať zákony a zároveň chrániť práva svojich klientov. Medzi niektoré povinnosti bežne spojené s právnikom patrí: poskytovanie právneho poradenstva, skúmanie a zhromažďovanie informácií alebo dôkazov, vypracúvanie právnych dokumentov týkajúcich sa rozvodov, závetov, zmlúv a transakcií s nehnuteľnosťami a trestné stíhanie alebo obhajoba pred súdom.

Law & More B.V.