Čo je právnik

Advokát alebo advokát je osoba, ktorá vykonáva advokáciu. Práca ako právnik zahŕňa praktické uplatnenie abstraktných právnych teórií a poznatkov pri riešení konkrétnych individualizovaných problémov alebo pri presadzovaní záujmov tých, ktorí si najímajú právnikov na vykonávanie právnych služieb.

Law & More B.V.