Čo je vyhlásenie

Vyhlásenie je metodickou a logickou špecifikáciou okolností, ktoré tvoria dôvod žaloby žalobcu. Vyhlásenie je písomné vyhlásenie predložené súdu.