Čo je doporučený list

Doporučený list je list, ktorý je po celú dobu zaznamenaný a sledovaný v poštovom systéme a vyžaduje si od neho poštový doručovateľ, aby ho mohol doručiť. Mnoho zmlúv, ako sú poistné zmluvy a právne dokumenty, uvádza, že oznámenie musí byť vo forme doporučeného listu. Registráciou listu má odosielateľ právny dokument, ktorý naznačuje, že oznámenie bolo doručené.

Law & More B.V.