Blog

Uznanie ako sponzora

Uznanie ako sponzora

Firmy pravidelne vozia zamestnancov zo zahraničia do Holandska. Uznanie sponzora je povinné, ak chce vaša spoločnosť požiadať o povolenie na pobyt na jeden z nasledujúcich účelov pobytu: vysokokvalifikovaní migranti, výskumní pracovníci v zmysle smernice EÚ 2016/801, štúdium, au pair alebo výmena. Kedy žiadate o uznanie

Uznanie ako sponzora Čítajte viac »

Združenie s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony

Združenie s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony

Z právneho hľadiska je združenie právnickou osobou s členmi. Združenie sa vytvára na konkrétny účel, napríklad športový zväz, a môže si vytvoriť vlastné pravidlá. Zákon rozlišuje medzi združením s celkovou spôsobilosťou na právne úkony a združením s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. Tento blog pojednáva o dôležitých aspektoch asociácie s

Združenie s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony Čítajte viac »

Vzor mzdového listu

Vzor mzdového listu

Keď ste vykonali prácu ako zamestnanec, máte nárok na mzdu. Špecifikácie týkajúce sa vyplácania mzdy sú upravené v pracovnej zmluve. Ak zamestnávateľ nevypláca mzdu (včas), je v omeškaní a môžete podať mzdový nárok. Kedy podať mzdový nárok? Je ich viacero

Vzor mzdového listu Čítajte viac »

Základné imanie

Základné imanie

Čo je to základné imanie? Základné imanie je vlastné imanie rozdelené na akcie spoločnosti. Je to základné imanie stanovené v spoločenskej zmluve alebo stanovách. Základné imanie spoločnosti je suma, za ktorú spoločnosť vydala alebo môže vydať akcie akcionárom. Základné imanie je tiež súčasťou záväzkov spoločnosti. Pasíva sú dlhy

Základné imanie Čítajte viac »

Ohováranie a ohováranie: vysvetlené rozdiely

Ohováranie a ohováranie: vysvetlené rozdiely 

Ohováranie a ohováranie sú pojmy, ktoré pochádzajú z Trestného zákona. Sú to zločiny, za ktoré možno uložiť pokuty a dokonca aj tresty odňatia slobody, hoci v Holandsku len zriedka niekto skončí za mrežami za urážku na cti alebo ohováranie. Sú to najmä trestnoprávne výrazy. Ale niekto, kto je vinný z urážky na cti alebo ohovárania, sa tiež dopustí protiprávneho konania (čl. 6:162

Ohováranie a ohováranie: vysvetlené rozdiely  Čítajte viac »

Aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi zo zákona o pracovných podmienkach?

Aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi zo zákona o pracovných podmienkach?

Každý zamestnanec spoločnosti musí byť schopný pracovať bezpečne a zdravo. Zákon o pracovných podmienkach (ďalej len Arbowet) je súčasťou zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý obsahuje pravidlá a usmernenia na podporu bezpečného pracovného prostredia. Zákon o pracovných podmienkach obsahuje povinnosti, ktoré musia zamestnávatelia a zamestnanci dodržiavať.

Aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi zo zákona o pracovných podmienkach? Čítajte viac »

Kedy nárok zaniká?

Kedy nárok zaniká?

Ak by ste chceli po dlhšom čase nevyrovnanú pohľadávku vymáhať, môže hroziť premlčanie dlhu. Nároky na náhradu škody alebo nároky môžu byť tiež premlčané. Ako funguje predpis, čo sú premlčacie lehoty a kedy začínajú plynúť? Aké je obmedzenie nároku? Pohľadávka je premlčaná, ak veriteľ

Kedy nárok zaniká? Čítajte viac »

čo je nárok?

čo je nárok?

Pohľadávka je jednoducho požiadavka, ktorú má niekto voči inému, tj osobe alebo spoločnosti. Nárok sa často skladá z peňažného nároku, ale môže to byť aj nárok na dar alebo nárok z nenáležitej platby alebo nárok na náhradu škody. Veriteľ je osoba alebo spoločnosť, ktorá je dlžná a

čo je nárok? Čítajte viac »

Zamestnanec chce pracovať na čiastočný úväzok – čo to obnáša?

Zamestnanec chce pracovať na čiastočný úväzok – čo to obnáša?

Flexibilná práca je vyhľadávaným zamestnaneckým benefitom. Mnohí zamestnanci by totiž chceli pracovať z domu alebo mať flexibilný pracovný čas. Vďaka tejto flexibilite dokážu lepšie skĺbiť pracovný a súkromný život. Ale čo na to hovorí zákon? Flexibilný pracovný zákon (Wfw) dáva zamestnancom právo pracovať flexibilne. Môžu sa uchádzať o

Zamestnanec chce pracovať na čiastočný úväzok – čo to obnáša? Čítajte viac »

Povinnosti zamestnanca počas choroby

Povinnosti zamestnanca počas choroby

Zamestnanci majú určité povinnosti, ktoré musia splniť, keď ochorejú a sú chorí. Chorý zamestnanec musí nahlásiť chorobu, poskytnúť určité informácie a dodržiavať ďalšie predpisy. Ak dôjde k neprítomnosti, zamestnávateľ aj zamestnanec majú práva a povinnosti. Stručne povedané, toto sú hlavné povinnosti zamestnanca: Zamestnanec musí hlásiť chorobu na

Povinnosti zamestnanca počas choroby Čítajte viac »

Rozvod v Holandsku pre občanov inej krajiny ako Holandska Image

Rozvod v Holandsku pre štátnych príslušníkov iných krajín

Keď sa dvaja holandskí partneri, ktorí sú zosobášení v Holandsku a žijú v Holandsku, chcú rozviesť, holandský súd má prirodzene právomoc vyhlásiť tento rozvod. Ale čo keď ide o dvoch zahraničných partnerov zosobášených v zahraničí? V poslednom čase pravidelne dostávame otázky týkajúce sa ukrajinských utečencov, ktorí sa chcú rozviesť v Holandsku. Ale je

Rozvod v Holandsku pre štátnych príslušníkov iných krajín Čítajte viac »

Zmeny v pracovnom práve

Zmeny v pracovnom práve

Trh práce sa neustále mení v dôsledku rôznych faktorov. Jedným z nich sú potreby zamestnancov. Tieto potreby vytvárajú trenie medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Spolu s nimi sa preto musia zmeniť aj pravidlá pracovného práva. Od 1. augusta 2022 došlo v pracovnom práve k niekoľkým dôležitým zmenám. Cez

Zmeny v pracovnom práve Čítajte viac »

Skoršie sa stať holandským občanom prostredníctvom opčného konania

Skoršie sa stať holandským občanom prostredníctvom opčného konania

Bývate v Holandsku a veľmi sa vám tu páči. Preto možno budete chcieť prijať holandskú štátnu príslušnosť. Je možné stať sa Holanďanom naturalizáciou alebo opciou. O holandskú štátnu príslušnosť môžete požiadať rýchlejšie prostredníctvom opčného konania; aj náklady na tento postup sú podstatne nižšie. Na druhej

Skoršie sa stať holandským občanom prostredníctvom opčného konania Čítajte viac »

Obraz znalostného migranta

Znalostný migrant

Chceli by ste, aby do Holandska prišiel vysoko vzdelaný zahraničný zamestnanec pracovať pre vašu spoločnosť? To je možné! V tomto blogu si môžete prečítať o podmienkach, za ktorých môže vysokokvalifikovaný migrant pracovať v Holandsku. Vedomostní migranti s voľným prístupom Treba poznamenať, že znalostní migranti z určitých

Znalostný migrant Čítajte viac »

Chcem zabaviť! Obrázok

Chcem zabaviť!

Uskutočnili ste veľkú dodávku jednému z vašich zákazníkov, ale kupujúci nezaplatí dlžnú sumu. Čo môžeš urobiť? V týchto prípadoch môžete tovar kupujúceho zabaviť. To však podlieha určitým podmienkam. Okrem toho existujú rôzne typy záchvatov. V tomto blogu sa dočítate

Chcem zabaviť! Čítajte viac »

Pomoc, som zatknutý Obrázok

Pomoc, som zatknutý

Keď vás ako podozrivého zastaví vyšetrujúci dôstojník, má právo zistiť vašu totožnosť, aby vedel, s kým má dočinenia. K zatknutiu podozrivej osoby však môže dôjsť dvoma spôsobmi, a to činovo alebo nečestne. Red-handed Boli ste odhalení pri páchaní trestného činu

Pomoc, som zatknutý Čítajte viac »

Čo robiť v prípade neoprávneného vzorkovania zvuku? obrázok

Čo robiť v prípade neoprávneného vzorkovania zvuku?

Vzorkovanie zvuku alebo vzorkovanie hudby je v súčasnosti široko používaná technika, pri ktorej sa zvukové fragmenty elektronicky kopírujú, aby sa použili, často v upravenej forme, v novom (hudobnom) diele, zvyčajne pomocou počítača. Na zvukové fragmenty sa však môžu vzťahovať rôzne práva, v dôsledku čoho môže byť neoprávnené odoberanie vzoriek nezákonné.

Čo robiť v prípade neoprávneného vzorkovania zvuku? Čítajte viac »

Law & More