Maxim Hodak je holandský advokát s rozsiahlymi medzinárodnými (internými) právnymi skúsenosťami so zvláštnym zameraním na poskytovanie služieb klientom z euroázijských trhov v Holandsku v oblastiach holandského práva obchodných spoločností, holandského obchodného práva, práva medzinárodného obchodu, obchodných spoločností financovanie a fúzie a akvizície, zakladanie a riadenie zložitých medzinárodných projektov a daňových / finančných štruktúr. Maxim Hodak komunikuje v holandčine, nemčine, francúzštine, angličtine, ruštine a ukrajinčine. Maxim Hodak sa zameral na klientov z Eurázie ako odpoveď na rastúcu potrebu týchto klientov získať dôkladné právne poradenstvo a podporu v rámci začatia činnosti a štruktúrovanie aktív a aktivít v holandskej jurisdikcii a cez ňu. Maxim Hodak začal svoju právnu kariéru v spoločnosti Clifford Chance v Bruseli v roku 2002. Následne pracoval ako právny poradca v ING Bank v Holandsku. V roku 2005 bol požiadaný, aby sa pripojil k medzinárodnému televíznemu kanálu ako hlavný právny zástupca a výkonný riaditeľ holdingovej spoločnosti na podporu subjektu pri jeho medzinárodnom raste a expanzii z Holandska. Od roku 2009 Maxim Hodak plne pokračoval v poskytovaní právnych služieb rôznym euroázijským klientom v Holandsku so zameraním na právo obchodných spoločností a zmluvné právo, medzinárodné dane, štruktúrovanie aktív a projektové financovanie. Maxim Hodak získal magisterský titul v odbore právo (Amsterdamská univerzita) a postgraduálne odborné vzdelanie v oblasti investičného financovania (EHSAL Management School, Brusel). Maxim Hodak sa okrem toho venuje neustálemu holandskému právnemu a daňovému vzdelávaniu.

Maxim Hodak

Obrázok Maxim Hodak

Maxim Hodak je holandský advokát s rozsiahlymi medzinárodnými (internými) právnymi skúsenosťami s osobitným zameraním na poskytovanie služieb klientom z eurázijských trhov v Holandsku v oblasti holandského práva obchodných spoločností, holandského obchodného práva, medzinárodného obchodného práva, podnikových financií a fúzie a akvizície, zakladanie a riadenie komplexných medzinárodných projektov a daňových / finančných štruktúr. Maxim Hodak komunikuje v holandskom, nemeckom, francúzskom, anglickom, ruskom a ukrajinskom jazyku.

Maxim Hodak sa zameriaval na klientov z Eurázie ako reakciu na rastúcu potrebu takýchto klientov získať dôkladné právne poradenstvo a podporu v rámci zriaďovania operácií a štruktúrovania aktív a činností v holandskej jurisdikcii a cez ňu.

Maxim Hodak začal svoju právnu kariéru v Clifford Chance Brussels v roku 2002. Následne pracoval ako právny poradca v ING Bank v Holandsku. V roku 2005 bol požiadaný o vstup na medzinárodný televízny kanál ako hlavný poradca a generálny riaditeľ holdingovej spoločnosti na podporu subjektu v jeho medzinárodnom raste a expanzii z Holandska. Od roku 2009 Maxim Hodak plne pokračoval v poskytovaní právnych služieb rôznym euroázijským klientom v Holandsku so zameraním na obchodné a zmluvné právo, medzinárodné dane, štruktúrovanie aktív a financovanie projektov.

Maxim Hodak má magisterský titul v odbore právo (Amsterdamská univerzita) a postgraduálne štúdium odborného vzdelania v oblasti investičných financií (EHSAL Management School, Brusel). Maxim Hodak sa okrem toho zaoberá pokračujúcim holandským právnym a daňovým vzdelaním.

Law & More B.V.