Holandsko je lídrom v oblasti inovácií v Európe

Podľa Európskej tabuľky inovácií Európskej komisie dostáva Holandsko 27 ukazovateľov inovačného potenciálu. Holandsko je teraz na 4. mieste (2016 - 5. miesto) a v roku 2017 je spolu s Dánskom, Fínskom a Spojeným kráľovstvom vyhlásený za vedúceho v oblasti inovácií.

Podľa holandského ministra hospodárstva sme dospeli k tomuto výsledku, pretože štáty, univerzity a spoločnosti úzko spolupracujú. Jedným z kritérií hodnotiacej tabuľky európskych inovácií pre hodnotenie štátu bola „verejno-súkromná spolupráca“. Za zmienku tiež stojí, že investície do inovácií v Holandsku sú najvyššie v Európe.

Zaujíma vás Európsky prehľad výsledkov inovácií 2017? Všetko si môžete prečítať na webovej stránke Európskej komisie.

zdieľam
Law & More B.V.