Novinky

Registr UBO v Holandsku v roku 2020

Európske smernice vyžadujú, aby členské štáty zriadili register UBO. UBO znamená Ultimate Beneficial Owner. Register UBO bude zriadený v Holandsku v roku 2020. Znamená to, že od roku 2020 sú spoločnosti a právnické osoby povinné registrovať svojich (ne) priamych vlastníkov. Časť osobných údajov UBO, ako napríklad meno a ekonomický záujem, sa zverejní prostredníctvom registra. Boli však zavedené záruky na ochranu súkromia UBO.

Zriadenie registra UBO je založené na štvrtej smernici Európskej únie proti praniu špinavých peňazí, ktorá sa zaoberá bojom proti finančnej a hospodárskej trestnej činnosti, ako je pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Register UBO k tomu prispieva poskytovaním transparentnosti o osobe, ktorá je konečným skutočným vlastníkom spoločnosti alebo právnickej osoby. UBO je vždy fyzická osoba, ktorá určuje priebeh udalostí v spoločnosti, bez ohľadu na to, či ide o scény.

Register UBO sa stane súčasťou obchodného registra, a preto bude spadať pod správu Obchodnej komory.

Prečítajte si viac: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

zdieľam